Alle Altinn-roller

Her ser du eit oversyn over alle Altinn-rollene og kven som får disse forhåndstildelt.

Åpne kontaktskjema