Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag (RF-1147) Vedlegg

Skjemaet utgår frå og med skattemeldinga for 2022


Om vedleggskjemaet

Skattefradrag - Krav om fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet.

Du har samme frist for å levere RF-1147 som skattemeldingen.

Kreditfradrag kan kreves av personer som anses skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett og eventuell skatteavtale. Dersom en formues- eller inntektspost som har kilde i utlandet skattlegges både i Norge og i utlandet, kan det kreves fradrag i norsk fastsatt skatt for den skatt som er betalt i utlandet. Når beskatningen er gjennomført i et land som Norge har skatteavtale med og inntekten omfattes av avtalen, kan det bare gis kreditfradrag når det følger av skatteavtalen at formuen/inntekten kan beskattes i det annet land og at Norge skal gi fradrag for den utenlandske skatten i norsk fastsatt skatt. Personer som i tillegg til inntekter som er omfattet av kreditmetoden har inntekter som omfattes av den alternative fordelingsmetoden og/eller fordelingsmetoden med progresjonsforbehold, skal fylle ut både skjemaet RF-1147 og skjemaet nedsettelse av inntektsskatt på lønn og pensjon (RF-1150). Det samme gjelder personer som i tillegg til inntekter som er omfattet av kreditmetoden har hatt lønnsinntekt opptjent under arbeidsopphold i utlandet med varighet på mer enn 12 måneder og som krever nedsettelse av skatt. For nærmere informasjon, se tilleggsinformasjon til skattemeldingen Utland.

Kontroll av fordeling av inntekter, utgifter, formue og gjeld mellom. Norge og fremmede stater ved beregning av kreditfradraget.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema