Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting (RF-1215)

Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting (RF-1215) pliktes utfylt for ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS), ansvarlig selskap med proratarisk (delt) ansvar (DA), indre selskap, kommandittselskap (KS), partrederi (PR) og tilsvarende utenlandsk selskap som driver virksomhet som skal skattefastsettes i Norge.

Fra og med 2024 (inntektsåret 2023) skal alle selskap bruke den nye skattemeldingen. Du må bruke et sluttbrukersystem for å sende skattemeldingen. Mer informasjon finner du her Skattemelding for selskap - Skatteetaten

Om denne tjenesten

Frist for elektronisk innsending er 31. mai.

Skjemaet skal brukes av selskap med deltakerfastsetting etter skatteloven § 10-40. Deltakerfastsetting gjennomføres når en økonomisk virksomhet utøves for to eller flere deltakeres felles regning og risiko, og minst en av deltakerne har et ubegrenset ansvar for virksomhetens samlede forpliktelser.


Selskapsmelding pliktes derfor utfylt for:


• ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS)
• ansvarlig selskap med proratarisk (delt) ansvar (DA)
• indre selskap
• kommandittselskap (KS)
• partrederi (PR)
• tilsvarende utenlandsk selskap som driver virksomhet som er skattepliktig i Norge.


Også sameier skal regnes som selskap og skal deltakerfastsettes dersom de driver virksomhet for eiernes felles regning og risiko.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrett.
Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Ansvarlig revisor.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, . Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Kontroller at du har de nødvendige rollene i god tid før innberetningsfristen.

Vedleggsskjema finner du under fanen "Vedlegg" når du har åpnet skjemaet.

Kontroll og fastsettelse av skattegrunnlaget.

Skattemelding for selskaper og næringsdrivende består av ett hovedskjema (skattemelding, selskapsmelding), samt ulike vedleggsskjema (for eksempel næringsoppgave).

Hjelp og rettledning

Du finner hjelpetekster i skjema ved å klikke på spørsmålstegn ved siden av skjemafelt.

Skatteetatens nettsider finner du rettledning for papirversjonen av skjemaet.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema