Næringsoppgave 1 (RF-1175) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har samme frist for å levere RF-1175 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Næringsdrivende skal levere næringsoppgave. Næringsoppgave 1 (RF-1175) er tilpasset næringsdrivende som bare er bokføringspliktige. Næringsdrivende som fører årsregnskap må bruke Næringsoppgave 2 (RF-1167). De som utarbeider årsregnskap med begrenset regnskapsplikt kan levere Næringsoppgave 5 (RF-1368). Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) med brutto driftsinntekter på kr 50 000 eller lavere i året, er fritatt fra å levere næringsoppgave.

I tillegg til RF-1175 må alle personlige næringsdrivende normalt levere skjema for beregning av personinntekt (RF-1224), Avskrivningsskjema (RF-1084) og dersom det er aktuelt Gevinst- og tapskonto (RF-1219). Kreves fradrag for kostnader vedrørende stasjonsvogn, varebil, lastebil under 7,5 tonn eller personbil (nyttet mer enn 6000 km i næring) skal bilskjema (RF-1125) leveres sammen med skattemeldingen.

Til bruk ved fastsettelse av inntekt og formue som grunnlag for fastsettelse av formues- og inntektsskatt og eventuell folketrygdavgift.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema