Skattemelding for formues- og inntektsskatt - aksjeselskap mv. (RF-1028)

Denne skattemeldingen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere.

 

Fra og med 2024 (inntektsåret 2023) skal alle selskap bruke den nye skattemeldingen. Du må bruke et sluttbrukersystem for å sende skattemeldingen. Mer informasjon finner du her Skattemelding for selskap - Skatteetaten

Om denne tjenesten

Frist for elektronisk innsending er 31. mai. Det er ikke lenger mulig å levere på papir fra inntektsåret 2015.

Skattemeldingen med vedlegg skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattepliktige.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider, kontaktperson NUF eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, kontaktperson NUF  eller  Regnskapsfører med signeringsrett.
Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Ansvarlig revisor.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter . Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Kontroller at du har de nødvendige rollene i god tid før innberetningsfristen.

Vedleggsskjema legges til under arkfanen «Oversikt - skjema og vedlegg».

Skattemeldingen brukes til fastsettelse av grunnlag for fastsettelse av formues- og inntektsskatt.

  Oppgaven er hjemlet i  Lov om skatteforvaltning . 

 

Skattemeldingen for selskaper og upersonlige skattepliktige består av ett hovedskjema (skattemelding), og ulike vedleggsskjema (for eksempel næringsoppgave).

Du finner hjelpetekster i skjema ved å klikke på spørsmålstegn ved siden av skjemafelt.

På Skatteetatens nettsider finner du rettledning for papirversjonen av skjemaet.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema