Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap) (RF-1359) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Skjemaet skal leveres av aksjeselskap/allmennaksjeselskap og selskap med deltakerfastsetting som har skattepliktig gevinst, utbytte og/eller fradragsberettiget tap på aksjer og andre finansielle produkter. Med finansielle produkter menes blant annet aksjer, verdipapirfond, obligasjoner, opsjoner og andre derivater mm. Gevinst eller tap på andel i selskap med deltakerfastsetting og utdelinger fra slike selskap skal det ikke gis opplysninger om her. Skjemaet skal ikke leveres for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 og for selskap som faller inn under særreglene om rederibeskatning.

Du har samme frist for å levere RF-1359 som skattemeldingen/selskapsmeldingen.

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovedskjemaet dette skjemaet er et vedleggsskjema til.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema