Selskapsmelding for NOKUS (RF-1245)

Norske deltakere i utenlandske selskaper som omfattes av skatteloven §§ 10-60 til 10-68 plikter å levere RF-1245 "Selskapsmelding for NOKUS" som skal omfatte hele selskapets virksomhet for det aktuelle inntektsåret.

Oppgaven består av ett hovedskjema (skattemelding, selskapsmelding), samt ulike vedleggsskjema (for eksempel næringsoppgave).

Fra og med 2024 (inntektsåret 2023) skal alle selskap bruke den nye skattemeldingen. Du må bruke et sluttbrukersystem for å sende skattemeldingen. Mer informasjon finner du her Skattemelding for selskap - Skatteetaten

Om denne tjenesten

Frist for elektronisk innsending er 31. mai.

Norske deltakere i utenlandske selskaper som omfattes av skatteloven §§ 10-60 til 10-68 plikter å levere RF-1245 ”Selskapsmelding for NOKUS” som skal omfatte hele selskapets virksomhet for det aktuelle inntektsåret.
Oppgavene skal fylles ut i den valuta som selskapets regnskap er ført i. Som vedlegg til selskapsmeldingen pliktes også levert RF-1234 ”Selskapets melding over deltaker i NOKUS” og RF-1246 ”Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS”. Postene i de to deltakermeldingene er identiske. RF-1234 vedlegges selskapets oppgaver, mens RF-1246 vedlegges deltakerens oppgaver.
 
Det forutsettes at selskapet utarbeider RF-1246 i samarbeid med deltakerne. NOKUS som eier aksjer i annet NOKUS skal skattemessig betraktes som deltaker, og skal levere egen deltakermelding (RF-1246) for eierandelen i det underliggende selskapet. Ved indirekte eie skal det leveres en selskapsmelding for hvert enkelt NOKUS.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering kan utføres med rollen Begrenset signeringsrettighet, Regnskapsfører med signeringerett eller Ansvarlig revisor.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil . Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Siden NOKUS ikke er registrert i Enhetsregisteret, må det opprettes roller manuelt via Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS). Det foregår ved at det sendes epost til nina.gulbrandsen@skatteetaten.no med opplysninger om selskap det skal innleveres på (oppgi det åttesifrede registreringsnummeret, som ble tildelt av SFS da selskapet ble registrert i manntallet), navn og fødselsnummer på de som skal signere, samt rolle i selskapet. Merk at dersom revisor skal signere, må også revisor oppgis med rolle for hvert enkelt NOKUS.

Dersom du ikke har fått forhåndstildelt rolle, må du be en av personene som nevnt over delegere en rolle til deg.

Vedleggsskjema finner du under fanen "Vedlegg" når du har åpnet skjemaet.

Kontroll og fastsettelse av skattegrunnlaget

Opplysningsplikten  har hjemmel i Lov om skatteforvaltning.

Skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for selskaper og personlig næringsdrivende består av ett hovedskjema (skattemelding, selskapsmelding), samt ulike vedleggsskjema (for eksempel næringsoppgave). Skjemaet må leveres i Altinn.

Hjelp og rettledning

På Skatteetatens nettsider finner du rettledning for papirversjonen av skjemaet.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema