Næringsinntekt skattlagt i utlandet (RF-1149) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Skattefradrag - krav om fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet

Du har samme frist for å levere RF-1149 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Tilleggsskjemaet skal fylles ut av enkeltpersonforetak, selskap med deltakerfastsetting og aksjeselskap mv. som krever fradrag i norsk skatt for betalt skatt i utlandet for næringsvirksomhet i utlandet og som leverer Næringsoppgave 1 (RF-1175), Næringsoppgave 2 (RF-1167), Næringsoppgave 3 (RF-1170). Næringsoppgave 4 (RF-1173) eller Næringsoppgave for billedkunstner (RF-1242).

Det skal fylles ut et tilleggsskjema for hver næringsvirksomhet. Tilleggsskjemaet skal leveres sammen med skjemaet Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag (RF-1147) eller skjemaet Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfradrag (RF-1145).

Kontroll av fordeling av inntekter, utgifter, formue og gjeld mellom Norge og fremmede stater ved beregning av kreditfradraget.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema