Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 (RF-1323)

Skattemeldingen og næringsoppgave for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 er ett hovedskjema.

Fra og med 2024 (inntektsåret 2023) skal alle selskap bruke den nye skattemeldingen. Du må bruke et sluttbrukersystem for å sende skattemeldingen. Mer informasjon finner du her Skattemelding for selskap - Skatteetaten

Om denne tjenesten

Innlevering

•          Alle næringsdrivende skal levere skattemeldingen elektronisk.

Frist for innsending er 30. april.

Innsending fra datasystem
Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrett.
Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Ansvarlig revisor.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil,  . Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Kontroller at du har de nødvendige rollene i god tid før innberetningsfristen.

Vedleggsskjema legges til under arkfanen «Oversikt - skjema og vedlegg».

Skattemeldingen brukes ved fastsettelse av inntekt og formue som grunnlag for riktig fastsettelse av skatt.

Skattemeldingen og næringsoppgave for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 er ett hovedskjema.

Hjelp og rettledning

Skatteetatens nettsider finner du mer om skjemaet.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema