Lønns- og pensjonskostnader (RF-1022) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har samme frist for å levere RF-1022 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Dette skjemaet skal fylles ut av alle som har opplysningspliktige utbetalinger og som er bokføringspliktig etter lov eller etter forskrift gitt i medhold av lov, herunder offentlige etater og institusjoner. Skattepliktige virksomheter leverer RF-1022 som vedlegg til skattemelding for fomues- og inntektsskatt eller selskapsmelding. Offentlige etater og skattefrie institusjoner leverer skjemaet til skattekontoret innen 31. mai året etter inntektsåret.

Formålet med RF-1022 er å avstemme opplysninger om utbetalinger som er rapportert via A-ordningen og de registrerte utbetalingene. De innrapporterte utbetalingene fremgår av "A07 Avstemmingsinformasjon for år 2019".

 

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema