Starte og registrere aksjeselskap (AS)

Når du skal starte et aksjeselskap må du velge navn, stifte selskapet og skaffe aksjekapital. Deretter skal selskapet registreres.


Forutsetninger for å starte et aksjeselskap:

 • Et aksjeselskap kan stiftes av en eller flere personer. Både fysiske personer og juridiske personer (eksempelvis aksjeselskap) kan være stiftere.
 • For å være stifter eller ha en annen rolle i et aksjeselskap må du ha fylt 18 år (og ikke være idømt konkurskarantene eller rettighetstap som hindrer deg i å stifte eller å ha rolle i det aktuelle selskapet).
 • Selskapet må ha en norsk forretningsadresse (det vil si en norsk fysisk adresse som oppgis med gate eller vei, husnummer, postnummer og sted. (Postboksadresse godtas ikke).

Stifte og registrere aksjeselskap

Slik stifter og registrerer du et aksjeselskap hvis stifter(e) og de som skal ha roller i selskapet har norsk fødselsnummer eller d-nummer:

 1. Stift aksjeselskapet ved å fylle ut og signere skjemaet «Stiftelse av aksjeselskap»
 2. Be banken om å opprette en aksjekapitalkonto. Betal inn aksjekapitalen (minimum 30 000 kroner) og be om bekreftelse fra banken. (Bekreftelsen kan også gis av revisor, advokat eller autorisert regnskapsfører.) Ved tingsinnskudd må revisor bekrefte verdien av tingsinnskuddet.
 3. Registrer aksjeselskapet ved å følge lenken «Gå til registrering i Foretaksregisteret» i meldingen du har mottatt i «Innboks» i Altinn. Bekreftelse på innbetalt aksjekapital og eventuelt redegjørelse ved tingsinnskudd og revisors bekreftelse av denne må vedlegges.
 4. Send meldingen til signering. Da får du tilsendt meldingen elektronisk og kan signere meldingen. Hele styret må signere meldingen elektronisk, og den som har gitt bekreftelse om at aksjekapitalen er innbetalt må signere denne elektronisk. Har aksjeselskapet valgt å ha revisor må revisor signere elektronisk på meldingen.

Når selskapet er registrert får innsender beskjed om dette i «Innboks» i Altinn.

Mangler noen av stifterne norsk fødselsnummer eller d-nummer?

 1. Stift aksjeselskapet ved å utarbeide stiftelsesdokument og vedtekter
  og signere disse.
 2. Be banken om å opprette en aksjekapitalkonto. Betal inn aksjekapitalen (minimum 30 000 norske kroner) og be om bekreftelse fra banken. (Bekreftelsen kan også gis av revisor, advokat eller autorisert regnskapsfører). Ved tingsinnskudd må revisor bekrefte verdien av tingsinnskuddet.
 3. Registrer aksjeselskapet ved å benytte skjemaet Samordnet registermelding. Legg ved stiftelsesdokument, vedtekter og bekreftelse på innbetalt aksjekapital. (Ved tingsinnskudd må det i stedet for bekreftelse på innbetalt aksjekapital legges ved redegjørelse ved tingsinnskudd og revisors bekreftelse av denne.) 
 4. Send meldingen til signering og signer meldingen. Hele styret må signere meldingen elektronisk, og den som har bekreftet innbetalingen av aksjekapitalen (banken, eventuelt revisor, advokat eller autorisert regnskapsfører) må signere elektronisk på bekreftelsen om at aksjekapitalen er innbetalt. Har aksjeselskapet valgt å ha revisor må revisor signere elektronisk på meldingen.

Når selskapet er registrert får innsender beskjed om dette i «Innboksen» i Altinn. 

Mangler noen av de som skal ha en rolle i selskapet norsk fødselsnummer eller d-nummer?

 1. Stift aksjeselskapet ved å utarbeide stiftelsesdokument og vedtekter og signere disse.
 2. Be banken om å opprette en aksjekapitalkonto. Betal inn aksjekapitalen (minimum 30 000 norske kroner) og be om bekreftelse fra banken. (Bekreftelsen kan også gis av revisor, advokat eller autorisert regnskapsfører). Ved tingsinnskudd må revisor bekrefte verdien av tingsinnskuddet.
 3. Registrer aksjeselskapet ved å fylle ut papirskjema for registrering av aksjeselskap (Samordnet registermelding – Hovedblankett) og søknad om d-nummer (et skjema for hver person som har behov for d-nummer fordi de skal ha en rolle i foretaket). 

  Samordnet registermelding – Hovedblankett (for nedlasting)

  Veiledning til Samordnet registermelding

  Brønnøysundregistrene – Søknad om d-nummer

 4. Legg ved original bekreftelse på innbetalt aksjekapital og bekreftet kopi av gyldig legitimasjon for den eller de som søker om d-nummer.
  Send skjemaene samlet til postadressen som står oppgitt på skjemaet Samordnet registermelding – Hovedblankett.

Når registreringen er ferdig behandlet sendes svaret til innsender.

 

Brønnøysundregistrene om stiftelse av aksjeselskap

Brønnøysundregistrene om registrering av aksjeselskap (AS)

Utenlandsk statsborger

Hvis du er statsborger i et land utenfor EU/EØS, og planlegger å drive virksomhet i Norge, må du ha oppholdstillatelse for arbeid. Du finner vilkårene for oppholdstillatelse for arbeid hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

UDI – søk om oppholdstillatelse

Navn på aksjeselskap

Aksjeselskap må ha betegnelsen "aksjeselskap" eller forkortelsen "AS" foran eller bak foretaksnavnet. Mer om valg av navn (domenenavn, foretaksnavn og varemerke).

Frist for registrering

Melding om registrering av selskapet må være mottatt av Foretaksregisteret senest tre måneder etter at foretaket er stiftet. Selskapet er stiftet når den siste stifteren har undertegnet stiftelsesdokumentet. Selskapet kan normalt ikke påta seg forpliktelser før det er registrert.

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistrene varierer gjennom året.

Brønnøysundregistrene – oversikt over saksbehandlingstider

Hva koster det?

Registrering av et aksjeselskap koster 5 784 kroner ved elektronisk registrering i Altinn, og 6 940 kroner ved registrering på papirskjema.

Når registreringen er ferdig behandlet får selskapet et organisasjonsnummer.

Drive aksjeselskap

Før du registrerer et aksjeselskap bør du sette deg inn reglene for drift av aksjeselskap.

Åpne kontaktskjema