Elektronisk signering

Noen skjemaer i Altinn må signeres. Signeringen skjer elektronisk. Dette erstatter fysisk signering.


hvordan signere elektronisk

Etter at du har fylt ut et skjema og krysset av for hvem som skal signere, klikker du på knappen "Send til signering". Den eller de som skal signere skjemaet vil da få tilsendt en signeringsmelding til sin "Innboks" i Altinn.

Skjemaet signeres ved at man åpner signeringsmeldingen og klikker på knappen "Signer og send inn". Meldingen sendes til aktuell etat når alle har signert.

Åpne kontaktskjema