Elektronisk signering

Nokre skjema i Altinn må signerast. Signeringa skjer elektronisk. Dette erstattar fysisk signering.


Korleis signera elektronisk

Etter at du har fylt ut eit skjema og kryssa av for kven som skal signere, klikkar du på knappen "Send til signering". Den eller dei som skal signere skjemaet vil då få tilsendt ei signeringsmelding til sin "Innboks" i Altinn.

Skjemaet vert signert ved at ein opnar signeringsmeldinga og klikkar på knappen "Signer og send inn". Meldinga vert send til aktuell etat når alle har signert.

Åpne kontaktskjema