Rapporteringsplikter for ansvarlig selskap (ANS/DA)

De vanligste rapporteringspliktene for et ansvarlig selskap (ANS/DA) er knyttet til skatt og merverdiavgift.


Skatt for ansvarlig selskap

I et ansvarlig selskap (ANS eller DA) er det deltakerne (eierne) som er personlig ansvarlig for de forpliktelser som selskapet påtar seg. Dette gjelder også skatten. Selskapet er ikke et eget skattesubjekt. Skatt av overskuddet skal betales av deg og de andre deltakerne i selskapet.

Dere får ikke automatisk tilsendt regning for skatten. Du må derfor selv endre skattekortet ditt og angi hvor mye du forventer å ta ut i arbeidsgodtgjørelse, utdeling og hvor stor din andel av overskuddet vil være. Skatteetaten vil beregne hvor mye skatt du skal betale basert på de opplysningene som fremkommer i skattekortet ditt.

Vi forutsetter at virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.


Måned

ANS/DA uten ansatte ANS/DA med ansatte
Januar

 

 

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for desember (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgiveravgift for ansatte for nov/des

Februar

10. Rapportere og betale mva for nov/des (mva-melding)


 

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for januar (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for nov/des (mva-melding)

Mars 15. Deltakerne – betale forskuddsskatt

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for februar (a-melding)

15. Deltakerne – betale forskuddsskatt

15. Betale skatt og arbeidsgiveravgift for ansatte for jan/feb

April

10. Rapportere og betale mva for jan/feb (mva-melding)

 

 

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for mars (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for jan/feb (mva-melding)

Mai

31. Levere selskapsmelding (foretaket)

31. Levere skattemelding for næringsdrivende vedlagt deltakeroppgave (deltakerne)

 

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for april (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgiveravgift for ansatte for mars/april

31. Levere selskapsmelding (foretaket)

31. Levere skattemelding for næringsdrivende vedlagt deltakeroppgave (deltakerne)

Juni

 

10. Rapportere og betale mva for mars/april (mva-melding) 

15. Deltakerne – betale forskuddsskatt

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for mai (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for mars/april (mva-melding)

15. Deltakerne – betale forskuddsskatt

Juli

 

 

 

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for juni (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgiveravgift for ansatte for mai/juni

August

 

31. Rapportere og betale mva for mai/juni (mva-melding)

 

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for juli (a-melding)

31. Rapportere og betale mva for mai/juni (mva-melding)

September 15. Deltakerne – betale forskuddsskatt

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for august (a-melding)

15. Deltakerne – betale forskuddsskatt

15. Betale skatt og arbeidsgiveravgift for ansatte for juli/august

Oktober

 

10. Rapportere og betale mva for juli/august (mva-melding)

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for september (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for juli/august (mva-melding)

November  

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for oktober (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgiveravgift for ansatte for september/oktober

Desember

 

10. Rapportere og betale mva for september/oktober (mva-melding)

15. Deltakerne – betale forskuddsskatt

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for november (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for september/oktober (mva-melding)

15. Deltakerne – betale forskuddsskatt

 

Andre rapporteringsplikter

I tillegg kan ulike hendelser og aktiviteter utløse andre rapporteringsplikter. Statistisk sentralbyrå (SSB) kan for eksempel ha behov for å innhente opplysninger fra din virksomhet og da kan du regne med å få tilsendt skjema for å rapportere inn opplysninger til den offisielle statistikken i Norge.

Et ansvarlig foretak må også sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret hvis

  • Omsetningen er over 5 millioner kroner
  • Antall ansatte i gjennomsnitt er over 5 årsverk
  • Det er flere enn 5 deltakere
  • En av deltakerne er et selskap
Åpne kontaktskjema