A-melding – alle skjema

I a-meldingen gir du opplysninger om ansattes inntekt, arbeidsforhold, forskuddstrekk og utleggstrekk i tillegg til arbeidsgiveravgift. Opplysningene går til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten.

A-melding – innsending fra system (A02)

For virksomheter med lønnssystem

Har du eller din regnskapsfører et system som er fullt integrert med Altinn, sendes a-melding fra systemet. Har du et system som er delvis integrert med Altinn, kan du bruke denne tjenesten. 

A-melding - direkte registrering på skatteetaten.no

For virksomheter uten lønnssystem

Hvis du ikke bruker lønnssystem, kan du levere a-melding direkte på nettsidene til skatteetaten.no

Avstemmingsinformasjon (A06)

Bestill rapport

Avstemmingsrapporten oppsummerer opplysningene du har sendt inn i a-meldingen for en eller flere perioder. 

Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

For veldedige og allmennyttige organisasjoner

Skjemaet er for veldedige organisasjoner som engasjerer en privatperson til arbeidsoppdrag og lønnsutgiften ikke inngår i næringsvirksomhet.

A-melding – direkte registrering i Altinn (A01)

Denne tjenesten er for deg som skal endre en a-melding du tidligere har levert i Altinn (A01). Tjenesten kan ikke brukes for perioder etter 2023. 

Hvis du skal levere a-meldingen for en ny periode, og du ikke har lønnssystem, skal du levere a-meldingen på skatteetaten.no.

Har du lønnssystem skal du ikke bruke dette skjemaet, heller ikke til å endre opplysninger eller rette feil.  

Er du privatperson?

Melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

For privatpersoner

Skjemaet er for deg som betaler lønn til personer som utfører arbeid i din bolig eller fritidseiendom.


Mine inntekter og arbeidsforhold

Her kan du logge deg på for å sjekke hvilke opplysninger arbeidsgiveren din har sendt om deg i a-meldingen. Sjekk Mine inntekter og arbeidsforhold.

Om A-melding – alle skjema

Dette gjelder blant annet:
  • Arbeidsgivere
  • Pensjonsselskap

MERK: Utenlandske arbeidsgivere som har rapporteringsplikt om kontrakts- og arbeidsforhold (skjema RF-1199) skal ikke rapportere arbeidsforhold. De må imidlertid sende a-melding for utbetalt lønn og andre ytelser, fradrag, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Opplysningsplikten er lovfestet i a-opplysningsloven.

Er du pliktig til å levere a-melding, men ikke leverer eller leverer den med feil, kan du få tvangsmulkt. Manglende rapportering kan også få konsekvenser for dine ansatte. De kan få feil i skattemeldingen eller feil utbetalinger fra NAV. Det er derfor svært viktig at du rapporterer riktig og innen frist.

Husk at du skal oppgi arbeidsforhold i a-meldingen selv om du ikke utbetaler lønn.

NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten står sammen om a-ordningen. A-ordningen er en samordnet måte for arbeidsgivere og andre å gi opplysninger om lønn og arbeidsforhold til staten. Opplysningene blir gitt i en månedlig a-melding og blir daglig brukt av private og offentlige aktører. Skatteetaten forvalter ordningen på vegne av de andre etatene.

Se også egne sider om a-meldingen

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Skatteetaten på telefon 800 80 000, tastevalg 4 eller bruk Kontaktskjema.

 

Åpne kontaktskjema