For privatpersoner

Skjemaet er for deg som betaler lønn til personer som utfører arbeid i din bolig eller fritidseiendom.

Start tjeneste

Ny forenklet a-melding for lønnet arbeid i hjemmet

Hvis du som privatperson skal rapportere lønn for arbeid i egen bolig eller fritidseiendom, kan du ta i bruk en ny tjeneste. Den nye tjenesten finner du her: Forenklet a-melding for lønnet arbeid i hjemmet - skatteetaten.no

Om denne tjenesten

Bruk skjemaet for å gi opplysninger om lønn og forskuddstrekk når du betaler lønn for:

 • pass av barn under 12 år og lønnen overstiger 6 000 kroner per ansatt i løpet av året
 • pass av barn med særlig behov for omsorg og pleie uansett alder og lønnen overstiger 6 000 kroner per ansatt i løpet av året
 • annet arbeid i hjemmet (ikke barnepass) og lønnen inklusive verdi av kost og losji overstiger 6 000 kroner per ansatt i løpet av året
 • annet arbeid i hjemmet (ikke barnepass) og lønnen inklusive verdi av kost og losji for alle ansatte ikke overstiger 60 000 kroner i løpet av året
 • verge (etter vergemålsloven § 30) som overstiger 6000 kroner per verge i løpet av året når utbetalingen skjer fra den vergetrengende

MERK: Hvis utbetalingene overstiger 60 000 kroner i året, skal du ikke bruke dette skjemaet. Da skal du bruke ordinær a-melding (A02 eller A01). Har du allerede brukt dette skjemaet (A04) og det viser seg at du går over grensen, kan du bruke skjemaet A04 ut året. Beløpsgrensen gjelder ikke for utbetalinger til pass av barn under 12 år eller barn med særlig behov for omsorg og pleie.

For utbetalinger som ikke overstiger 6 000 kroner per ansatt i løpet av året, behøver du ikke sende melding.

Skjemaet er for privatpersoner som betaler lønn til ansatte for arbeid i egen bolig eller fritidseiendom.

For å bruke skjemaet trenger du en av disse rollene i Altinn: 

 • Privatperson begrensede rettigheter
  • Utfyller/Innsender
   • Regnskapsfører med signeringsrettighet
    • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
     • Regnskapsfører lønn
      • Ansvarlig revisor
       • Revisormedarbeider

Her finner du mer informasjon og en oversikt over alle Altinn-rollene.


Hvis du er ukjent med rapportering i Altinn, gå til hjelpesidene.

Frist

Skjemaet skal sendes senest første virkedag etter lønnsutbetaling.

Betaling

Betal forskuddstrekket til Skatteetaten med egen KID, samme dag som du har sendt meldingen.

Sammenstilling/årsoppgave

Leverer du melding for lønnet arbeid i hjemmet er du fritatt fra å levere en årlig sammenstilling/årsoppgave til den ansatte.

 • Fyll inn fødselsnummer til den ansatte, og få tilgang til skattekort
 • Fyll inn opplysningene i skjemaet
 • Kontroller opplysningene og send inn skjemaet
 • Skriv ut eller send lønnsslippen til den ansatte.

MERK: Den ansatte skal ha en utskrift av lønnsslippen.

 • Huk av for «Meldingen skal erstatte tidligere innsending»
 • Klikk på «Velg» ved den melding du vil erstatte
 • Bekreft at du har valgt riktig melding
 • Fyll inn en komplett meldingen med riktig informasjon og send inn

MERK: Erstatter du en innsendt melding, må den nye meldingen være komplett. Den nye meldingen overskriver all informasjon i den meldingen du erstatter.

Har du oppgitt feil utbetalingsdato eller skal slette alle opplysninger du har sendt inn i en melding, må du annullere den gamle meldingen.

 • Huk av for «Meldingen skal erstatte tidligere innsending».
 • Klikk på «Velg» ved den melding du vil annullere.
 • Bekreft at du har valgt riktig melding.
 • Fyll inn samme feil utbetalingsdato og 0,- for beløp.
 • Send inn. Meldingen blir da annullert.
 • Fyll så inn en komplett melding med riktige opplysninger og send inn.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Skatteetaten på telefon 800 80 000, tastevalg 4 eller bruk Kontaktskjema .

Åpne kontaktskjema