For veldedige og allmennyttige organisasjoner

Skjemaet er for veldedige organisasjoner som engasjerer en privatperson til arbeidsoppdrag og lønnsutgiften ikke inngår i næringsvirksomhet.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Bruk skjemaet for å gi opplysninger om lønn og forskuddstrekk for ansatte når:

 • lønnsutgifter per ansatt ikke overstiger 80 000 kroner i løpet av året
 • samlede lønnsutgifter for alle ansatte ikke overstiger 800 000 kroner i løpet av året.

MERK:

Hvis utbetalingene overstiger beløpene over, skal du ikke bruke dette skjemaet. Da skal du sende en  ordinær a-melding (A02 eller A01). Har du allerede brukt dette skjemaet (A05) og det viser seg at du går over grensene, kan du bruke skjemaet A05 ut året.

For utbetalinger som ikke overstiger 10 000 kroner per ansatt i løpet av året, behøver du ikke sende melding.

Skjemaet er for veldedige og allmennyttige organisasjoner. Les mer om hva som anses som en veldedig eller allmennyttig organisasjon i Skatte-ABC

For å bruke skjemaet trenger du en av disse rollene i Altinn:

 • Utfyller/Innsender
 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • Regnskapsfører lønn
 • Ansvarlig revisor
 • Revisormedarbeider

Her finner du mer informasjon og en oversikt over alle Altinn-rollene. 


Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Mangler du rettigheter, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvis du er ukjent med rapportering i Altinn, gå til hjelpesidene.

Frist

Skjemaet skal sendes senest første virkedag etter lønnsutbetaling.

Betaling

Betal forskuddstrekket til Skatteetaten med egen KID, samme dag som du har sendt meldingen.

Sammenstilling/årsoppgave

Leverer du forenklet a-melding for veldedig og allmennyttig organisasjon er du fritatt fra å levere en årlig sammenstilling/årsoppgave til den ansatte.

 • Finn frem til det juridiske organisasjonsnummeret du sender meldingen for
 • Fyll inn fødselsnummer for ansatte, og få tilgang til skattekort
 • Fyll inn opplysningene i skjemaet
 • Kontroller opplysningene og send inn skjemaet
 • Skriv ut eller send lønnsslipp til den ansatte

MERK: Ansatte skal ha utskrift av lønnsslippen.

 • Huk av for «meldingen skal erstatte tidligere innsending»
 • Klikk på «velg» ved den melding du vil erstatte
 • Bekreft at du har valgt riktig melding
 • Fyll inn en komplett melding med riktig opplysninger og send inn

MERK: Erstatter du en innsendt melding, må den nye meldingen være komplett. Den nye meldingen overskriver alle opplysninger som sto i meldingen du erstatter.

Har du oppgitt feil utbetalingsdato eller skal slette alle opplysninger du har sendt inn i en melding, må du annullere den gamle meldingen.

 • Huk av for «meldingen skal erstatte tidligere innsending»
 • Klikk på «velg» ved den melding du vil annullere
 • Bekreft at du har valgt riktig melding
 • Fyll inn samme feil utbetalingsdato, blankt felt for beløp på lønn, og 0,- for forskuddstrekk
 • Send inn. Meldingen blir da annullert.
 • Fyll så inn en komplett melding med riktige opplysninger og send inn.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Skatteetaten på telefon 800 80 000, tastevalg 4 eller bruk Kontaktskjema.

 

Åpne kontaktskjema