Bestill rapport

Avstemmingsrapporten oppsummerer opplysningene du har sendt inn i a-meldingen for en eller flere perioder. 

Start tjeneste

Ny avstemmingsrapport på skatteetaten.no

Du kan nå ta i bruk en ny versjon av avstemmingsrapporten. Den nye versjonen inneholder de samme opplysningene som tidligere. Du finner den nye avstemmingsrapporten på skatteetaten.no 

Om denne tjenesten

Bruk skjemaet for å bestille en avstemmingsrapport med oversikt over hvilke opplysninger du har sendt inn i en eller flere a-meldinger.

Oppgi år og måneder rapporten skal gjelde for.

Etter at du har bestilt, sendes «A07 a-melding avstemming» til «Innboks».

Alle som har sendt a-melding kan bestille avstemmingsrapport.

For å bestille trenger du en av disse rollene i Altinn: 

 • Utfyller/Innsender
 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • Regnskapsfører lønn
 • Ansvarlig revisor
 • Revisormedarbeider
 • Kontaktperson NUF

Her finner du mer informasjon og en oversikt over alle Altinn-rollene.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Mangler du rettigheter, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvis du er ukjent med rapportering i Altinn, gå til hjelpesidene.

Avstemmingsrapporten inneholder opplysninger om:

 • arbeidsgiveravgift
 • forskuddstrekk
 • inntektsopplysninger per virksomhet du har sendt a-melding for


Du kan også bestille opplysninger per inntektsmottaker om:

 • arbeidsforhold
 • inntekter
 • fradrag
 • forskuddstrekk

Bestiller du rapport for én måned, får du i tillegg oversikt over arbeidsforholdsopplysninger.

Vær oppmerksom på at opplysninger om utleggstrekk ikke er med i rapporten.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Skatteetaten på telefon 800 80 000, tastevalg 4 eller bruk Kontaktskjema

Åpne kontaktskjema