Denne tjenesten er for deg som skal endre en a-melding du tidligere har levert i Altinn (A01). Tjenesten kan ikke brukes for perioder etter 2023. 

Hvis du skal levere a-meldingen for en ny periode, og du ikke har lønnssystem, skal du levere a-meldingen på skatteetaten.no.

Har du lønnssystem skal du ikke bruke dette skjemaet, heller ikke til å endre opplysninger eller rette feil.  

Start tjeneste

Det er ikke mulig å sende a-melding direkte i altinn (A01) for nye perioder i 2024

Dersom du har behov for å korrigere en a-melding du har sendt i A01 for en
periode i 2023, skal du fortsatt bruke A01 til dette.

Nye a-meldinger som gjelder for perioder fra og med januar 2024 (2024-01) skal
sendes direkte på skatteetaten.no.

Om denne tjenesten

Bruk skjemaet for å gi opplysninger om arbeidsforhold, lønn, ytelser, forskuddstrekk og utleggstrekk til dine ansatte, i tillegg til arbeidsgiveravgift.

Skjemaet har disse begrensningene:

 • kun ett arbeidsforhold per ansatt per virksomhet
 • kun ett skjema per virksomhet
 • kan ikke brukes av offentlige etater'

 

Hvis du sender en a-melding for en måned og en underenhet/virksomhet du har sendt a-melding for før, vil den forrige a-meldingen for samme måned og underenhet/virksomhet ERSTATTES HELT.
Vær oppmerksom på at en a-melding fra dette skjemaet ikke erstatter en a-melding sendt fra et lønnssystem.

 

Merk!

 • Har du lønnssystem, skal du ikke bruke dette skjemaet, heller ikke til korrigeringer
 • Du må sende ett skjema per underenhet/virksomhet hvis du har flere

Vi anbefaler alle virksomheter å sende a-melding fra et system (A02).

Skjemaet er for deg som ikke har et lønnssystem og skal sende a-melding for 1 - 8 ansatte.

For å bruke skjemaet trenger du en av disse tilgangene i Altinn:

 • Utfyller/Innsender
 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • Regnskapsfører lønn
 • Ansvarlig revisor
 • Revisormedarbeider
 • Kontaktperson NUF

Her finner du mer informasjon og en oversikt over alle Altinn-rollene.


Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvis du er ukjent med rapportering i Altinn, gå til hjelpesidene.

Månedlig. Frist den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Husk å rapportere status på arbeidsforhold hver måned. Dette rapporterer du selv om du ikke betaler ut lønn.

Husk å sjekke tilbakemeldingen.

Hver gang du sender a-melding gjør vi en automatisk kontroll av den og du får en tilbakemelding. Tilbakemeldingen gir en oversikt over opplysninger du har sendt inn og eventuelle feil du må rette. Den inneholder også informasjon om betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, kontonummer og KID-nummer.

Du finner tilbakemeldingen (A03) i «Innboks» i Altinn.

Har du plikt å levere a-melding, men ikke leverer eller leverer den med feil, kan du få tvangsmulkt.

Feil eller mangler i opplysninger du sender i a-meldingen kan få konsekvenser for dine ansatte. Det kan gi feil i skattemeldingen (selvangivelsen) eller feil i utbetalinger fra NAV. Det er derfor viktig at du sender riktige opplysninger innen fristen for måneden.

Husk å oppgi status på arbeidsforhold hver måned, selv om du ikke utbetaler lønn.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Skatteetaten på telefon 800 80 000, tastevalg 4 eller bruk Kontaktskjema

Åpne kontaktskjema