Når bostyrer registreres på konkursboet i Enhetsregisteret, kan bostyrer delegere roller på boet til sine medarbeidere og kreditorer. 

Delegering av boroller gjøres i menyen Profil Borolledelegering. Bosytyrer må representere seg selv som privatperson for å få opp dette valget i profilen. 

Bostyrer kan delegere rollen Konkursbo tilgangsstyring til medarbeidere på kontoret, slik at også andre personer kan delegere boroller til medarbeidere og kreditorer. 

Boroller kan delegeres enkeltvis eller samlet via fil.


Åpne kontaktskjema