Starte og registrere enkeltpersonforetak

Hvis du ønsker å starte et enkeltpersonforetak må du velge foretaksnavn og beskrive aktiviteten du skal drive. Her får du vite hva som kreves for å starte et enkeltpersonforetak, og hvordan du går frem når du skal registrere det.


Vurderer du å starte enkeltpersonforetak?

Vet du hva som skal til for å lykkes og hva det krever av deg? Oppstartsveilederen skal bidra til å gjøre deg forberedt på hva det innebærer å ha et enkeltpersonforetak. Veilederen gir deg informasjon om hva du bør tenke på og hvordan du bør gå frem.

For å starte et enkeltpersonforetak må du:

  • planlegge å drive næringsvirksomhet
  • ha en norsk forretningsadresse (det vil si en norsk fysisk adresse som oppgis med gate eller vei, husnummer, postnummer og sted. Postboksadresse godtas ikke)
  • ha fylt 18 år (Hvis du er over 15 år kan du likevel registrere enkeltpersonforetak etter tillatelse fra foresatte/verge og Statsforvalteren (Søknad om statsforvalterens godkjenning) velg "Søknad om statsforvalterens godkjenning til å gjøre andre disposisjoner på vegne av person med vergemål" etter innlogging i skjemaet)

Registrere enkeltpersonforetak

Slik registrerer du et enkeltpersonforetak hvis du har norsk fødselsnummer eller d-nummer(Hvis du har d-nummer er det en forutsetning at du har vært til ID-kontroll hos Skatteetaten. Har du ikke vært til ID-kontroll vil du få brev om at dette må gjøres før registreringen kan fullføres.):

  1. Registrer enkeltpersonforetak ved å fylle ut skjemaet Samordnet registermelding i Altinn.
  2. Hvis du har avtale med regnskapsfører eller revisor må dette bekreftes ved at vedkommende signerer meldingen elektronisk.
  3. Send meldingen til signering. Da får du tilsendt meldingen elektronisk og kan signere meldingen.
  4. Når foretaket er registrert får du melding om dette i din Innboks i Altinn. Om elektronisk signering

Har du ikke norsk fødselsnummer eller d-nummer?

  1. Registrer enkeltpersonforetak ved å fylle ut og signere papirblankettene "Søknad om d-nummer til personer i forbindelse med registrering i Brønnøysundregistrene" og "Forenklet registermelding – Blankett for enkeltpersonforetak":

    Brønnøysundregistrene – Søknad om d-nummer

    Brønnøysundregistrene – Forenklet registermelding – Blankett for enkeltpersonforetak

    Veiledning til forenklet registermelding for enkeltpersonforetak

  2. Send skjemaene samlet til postadressen som står oppgitt på skjemaet "Forenklet skjema for registrering av enkeltpersonforetak". Legg ved bekreftet kopi av gyldig legitimasjon.
  3. Når d-nummer er tildelt må du bestille tid for ID-kontroll hos Skatteetaten.
  4. Når ID-kontroll er gjennomført vil Brønnøysundregistrene behandle registreringen.

Utenlandsk statsborger

Hvis du er statsborger i land utenfor EU-/EØS, og planlegger å drive virksomhet i Norge, må du ha oppholdstillatelse for arbeid. Du finner vilkårene for oppholdstillatelse for arbeid hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

UDI – søk om oppholdstillatelse

Navn på enkeltpersonforetak

I enkeltpersonforetak må etternavnet ditt være en del av foretaksnavnet. Du kan i tillegg velge et markedsføringsnavn på virksomheten. Les mer om valg av navn (domenenavn, foretaksnavn og varemerke).

Hva koster det?

Å registrere et enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret koster 2 499 kroner ved elektronisk registrering(ved registrering på papirskjema er gebyret 3 146 kroner).

Noen enkeltpersonforetak må også registreres i Foretaksregisteret. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak som skal drive med salg av varer som er innkjøpt for videre salg, og enkeltpersonforetak som har mer enn fem ansatte.

Å registrere enkeltpersonforetak både i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret koster 2 656 kroner ved elektronisk registrering(Ved registrering på papirskjema er gebyret 3 205 kroner).

Registrering i Foretaksregisteret i ettertid koster 2 120 kroner ved elektronisk registrering(ved registrering på papirskjema er gebyret 2 668 kroner).

Du får tildelt et organisasjonsnummer når registreringen er behandlet.

Brønnøysundregistrene – slik registrerer du et enkeltpersonforetak

Brønnøysundregistrene om registreringsplikt i Foretaksregisteret for enkeltpersonforetak

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistrene varierer gjennom året.

Brønnøysundregistrene – oversikt over saksbehandlingstider

Sjekk status på din sak hos Brønnøysundregistrene

Drive enkeltpersonforetak

Du kan lese om drift av enkeltpersonforetak her.

Åpne kontaktskjema