Starte og registrere enkeltpersonforetak

Hvis du ønsker å starte et enkeltpersonforetak må du velge navn på foretaket og beskrive aktiviteten du skal drive. Her får du oversikt over hva som kreves for å starte et enkeltpersonforetak, og hvordan du går frem når du skal registrere det.


Vurderer du å starte enkeltpersonforetak?

Vet du hva som skal til for å lykkes og hva det krever av deg? Oppstartsveilederen skal forberede deg på hva det innebærer å ha et enkeltpersonforetak. Veilederen gir informasjon om hva du bør tenke på og hvordan du bør gå frem.

For å starte et enkeltpersonforetak må du:

 • planlegge å drive næringsvirksomhet
 • ha en norsk forretningsadresse (det vil si en norsk fysisk adresse som oppgis med gate eller vei, husnummer, postnummer og sted. Postboksadresse godtas ikke)
 • ha fylt 18 år (Hvis du er over 15 år kan du registrere enkeltpersonforetak med tillatelse fra foresatte/verge og Statsforvalteren (Søknad om statsforvalterens godkjenning) velg "Søknad om statsforvalterens godkjenning til å gjøre andre disposisjoner på vegne av person med vergemål" etter innlogging i skjemaet)

Registrere enkeltpersonforetak

Slik registrerer du et enkeltpersonforetak hvis du har norsk fødselsnummer eller d-nummer(Hvis du har d-nummer er det en forutsetning at du har vært til ID-kontroll hos Skatteetaten. Har du ikke vært til ID-kontroll vil du få brev om at dette må gjøres før registreringen kan fullføres.):

 1. Registrer enkeltpersonforetak ved å fylle ut skjemaet Samordnet registermelding i Altinn.
 2. Hvis du har avtale med regnskapsfører eller revisor, må hen bekrefte oppdraget ved å signere meldingen elektronisk.
 3. Send meldingen til signering. Du vil da motta en signeringsmelding i din innboks i Altinn og kan signere meldingen.
 4. Når foretaket er registrert får du melding om dette i din Innboks i Altinn. Om elektronisk signering

Har du ikke norsk fødselsnummer eller d-nummer?

 1. Registrer enkeltpersonforetak ved å fylle ut og signere papirblankettene "Søknad om d-nummer samtidig med registrering i Brønnøysundregistrene" og "Forenklet registermelding – Blankett for enkeltpersonforetak":

  Brønnøysundregistrene – Søknad om d-nummer

  Brønnøysundregistrene – Forenklet registermelding – Blankett for enkeltpersonforetak

  Veiledning til forenklet registermelding for enkeltpersonforetak

 2. Send skjemaene samlet til postadressen som står oppgitt på skjemaet "Forenklet registrermelding – Blankett for enkeltpersonforetak". Legg ved bekreftet kopi av gyldig legitimasjon.
 3. Når d-nummer er tildelt må du bestille tid for ID-kontroll hos Skatteetaten.
 4. Når ID-kontroll er gjennomført vil Brønnøysundregistrene behandle registreringen.

Utenlandsk statsborger

Hvis du er statsborger i land utenfor EU-/EØS, og planlegger å drive virksomhet i Norge, må du ha oppholdstillatelse for arbeid. Vilkårene for å søke slik tillatelse finner du hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

UDI – søk om oppholdstillatelse

Navn på enkeltpersonforetak

I enkeltpersonforetak må etternavnet ditt være en del av foretaksnavnet. Du kan i tillegg velge et markedsføringsnavn på virksomheten. Les mer om valg av navn (domenenavn, foretaksnavn og varemerke).

Hva koster det å registrere et enkeltpersonforetak?

Å registrere et enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret koster 2 499 kroner ved elektronisk registrering(ved registrering på papirskjema er gebyret 3 146 kroner).

Noen enkeltpersonforetak må også registreres i Foretaksregisteret. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak som skal drive med salg av varer som er innkjøpt for videre salg, og enkeltpersonforetak som har mer enn fem ansatte.

Å registrere enkeltpersonforetak både i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret koster 2 656 kroner ved elektronisk registrering(Ved registrering på papirskjema er gebyret 3 205 kroner).

Registrering i Foretaksregisteret i ettertid koster 2 120 kroner ved elektronisk registrering(ved registrering på papirskjema er gebyret 2 668 kroner).

Du får tildelt et organisasjonsnummer når registreringen er behandlet.

Brønnøysundregistrene – slik registrerer du et enkeltpersonforetak

Brønnøysundregistrene om registreringsplikt i Foretaksregisteret for enkeltpersonforetak

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistrene varierer gjennom året.

Brønnøysundregistrene – oversikt over saksbehandlingstider

Sjekk status på din sak hos Brønnøysundregistrene

Drive enkeltpersonforetak

Du kan lese om drift av enkeltpersonforetak her.

Åpne kontaktskjema