Skjema er et samleskjema for 9 ulike søknadsskjema:

 • GA-8030 - Arveforskudd eller gave
 • GA-8031 - Kjøp av eiendom
 • GA-8032 - Salg av fast eiendom eller bolig
 • GA-8033- Avhending av løsøre
 • GA-8034 - Gjeldsstiftelse
 • GA-8035 - Bruk av kapital
 • GA-8036 - Odelsrett
 • GA-8037 - Utlån av vergehavers midler
 • GA-8038 - Annet

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjema sendes inn ved søknad som trenger statsforvalterens godkjenning. Skjemaet gjelder kun saker som omhandler vergemålsområdet.

https://www.vergemal.no

Søknad om statsforvalterens godkjenning sendes inn av vergen.

Søknad om statsforvalterens godkjenning sendes inn når det skal gjøres disposisjoner som krever statsforvalterens samtykke.

 Skjemaet sendes inn som privatperson eller virksomhet.. Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Lov om vergemål (vergemålsloven)  http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html

 

Kapittel 6. Vergens utførelse av vergeoppdraget  - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#map006

§ 31 - § 47

Skjema for søknad om statsforvalterens godkjenning jf. vergemålsloven §§ 39-45 og 47.

 

Skjema er et samleskjema for 9 ulike søknadsskjema:

 • GA-8030 - Arveforskudd eller gave
 • GA-8031 - Kjøp av eiendom
 • GA-8032 - Salg av fast eiendom eller bolig
 • GA-8033- Avhending av løsøre
 • GA-8034 - Gjeldsstiftelse
 • GA-8035 - Bruk av kapital
 • GA-8036 - Odelsrett
 • GA-8037 - Utlån av PUVs midler
 • GA-8038 - Annet

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Åpne kontaktskjema