Skjema er eit samleskjema for 9 ulike søknadsskjema:

 • GA-8030 - Arveforskot eller gåve
 • GA-8031 - Kjøp av eigedom
 • GA-8032 - Sal av fast eigedom eller bustad
 • GA-8033- Avhending av lausøyre
 • GA-8034 - Gjeldsstiftelse
 • GA-8035 - Bruk av kapital
 • GA-8036 - Odelsrett
 • GA-8037 - Utlån av verjehagars midlar
 • GA-8038 - Anna

Start teneste

Om denne tenesta

Sendast inn: Ved behov

Dersom skjemaet Søknad om godkjenning frå statsforvaltarenblir sendt inn med feil, kontakt ditt lokale verjemålsorgan. Finn din statsforvaltaren på

www.fylkesmannen.no

Søknad om godkjenning frå statsforvaltaren sendast inn av verja. 

Søknad om godkjenning frå statsforvaltaren sendast inn når ein skal gjere ein disposisjon som krev samtykke frå statsforvaltaren. 

Skjemaet sendast inn som privatperson. Skjemaet krev innlogging med tryggleiksnivå 3 eller høgare.

Lov om vergemål (vergemålsloven)  http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html

 

Kapittel 6. Vergens utførelse av vergeoppdraget  - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#map006

§ 31 - § 47

Skjema for søknad om godkjenning frå statsforvaltaren, jf. verjemålslova §§ 39-45 og 47.

Skjemaet er eit samleskjema for 9 ulike søknadsskjema:

 • GA-8030 - Arveforskot eller gave
 • GA-8031 - Kjøp av eigedom
 • GA-8032 - Sal av fast eigedom eller bustad
 • GA-8033- Avhending av lausøyre
 • GA-8034 – Stifing av gjeld
 • GA-8035 - Bruk av kapital
 • GA-8036 - Odelsrett
 • GA-8037 - Utlån av midlar som tilhøyrer personen med verje
 • GA-8038 - Anna

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Åpne kontaktskjema