Innloggingsmetoden du velger har betydning for hvilket sikkerhetsnivå du har i Altinn. Det er forskjellige krav til sikkerhetsnivå på de ulike skjema og tjenester i Altinn.

Dersom du har for lavt sikkerhetsnivå når du forsøker å ta i bruk en tjeneste, vil du få beskjed om å logge inn på nytt og velge en innloggingsmetode med høyere sikkerhetsgrad.

Sikkerhetsnivå 4 - Innlogging med BankID, Buypass smartkort, Commfides og BankID på mobil

Logger du inn med Commfides, BankID, BankID på mobil eller Buypass smartkort får du tilgang på det høyeste sikkerhetsnivået i Altinn. Dette sikkerhetsnivået er nødvendig blant annet for å signere kontonummerendring for refusjoner fra Nav og sende inn bostyrers innberetning.

Sikkerhetsnivå 3 - Innlogging med MinID (via ID-porten)

Velger du å logge inn med PIN-koder fra MinID, får du tilgang til nest høyeste sikkerhetsnivå i Altinn og du vil få tilgang til de fleste tjenester.

Sikkerhetsnivå 2 - Innlogging med Altinn kodebrev/SMS-kode

Med engangskode fra Altinn, kan du logge inn på sikkerhetsnivå 2. Du får tilgang til en rekke tjenester.

Sikkerhetsnivå 1 - Innlogging med kun passord 

Hvis du logger inn med kun passord, får du tilgang til et begrenset antall tjenester i Altinn. Du får ikke tilgang til å endre mobiltelefonnummer i profilen med denne sikkerhetsgraden.

Sikkerhetsnivå 0 - Innlogging uten fødselsnummer/D-nummer

Hvis du ikke har fødselsnummer/D-nummer, kan du bare logge inn med brukernavn og passord du selv har laget. Det gir tilgang på sikkerhetsnivå 0 i Altinn og bare et fåtall tjenester er tilgjengelig.


Åpne kontaktskjema