Rapporteringsplikter for samvirkeforetak (SA)

De vanligste rapporteringspliktene for samvirkeforetak er knyttet til skatt, merverdiavgift og rapportering av lønns- og arbeidsforhold.


Vi forutsetter at virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.


Måned

SA uten ansatte SA med ansatte
Januar

 

 

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for desember (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgiveravgift for ansatte for nov/des

Februar

10. Rapportere og betale mva for nov/des (mva-melding)

15. Betaling første termin forskuddsskatt i SA

 

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for januar (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for nov/des (mva-melding)

15. Betaling første termin forskuddsskatt i SA
Mars   5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for februar (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgiveravgift for ansatte for jan/feb
April

10. Rapportere og betale mva for jan/feb (mva-melding)

15. Betaling andre termin forskuddsskatt i SA

 

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for mars (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for jan/feb (mva-melding)

15. Betaling andre termin forskuddsskatt i SA

Mai

31. Levere skattemelding for forrige år

 

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for april (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgiveravgift for ansatte for mars/april

31. Levere skattemelding for forrige år

Juni

 

10. Rapportere og betale mva for mars/april (mva-melding) 

 

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for mai (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for mars/april (mva-melding)

Juli

 

 

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for juni (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgiveravgift for ansatte for mai/juni

August

 

31. Rapportere og betale mva for mai/juni (mva-melding)

 

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for juli (a-melding)

31. Rapportere og betale mva for mai/juni (mva-melding)

September  

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for august (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgiveravgift for ansatte for juli/august

Oktober

 

10. Rapportere og betale mva for juli/august (mva-melding)

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for september (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for juli/august (mva-melding)

November  

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for oktober (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgiveravgift for ansatte for september/oktober

Desember

 

10. Rapportere og betale mva for september/oktober (mva-melding)

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for november (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for september/oktober (mva-melding)

 

Andre rapporteringsplikter

I tillegg kan ulike hendelser og aktiviteter utløse andre rapporteringsplikter. Statistisk sentralbyrå (SSB) kan for eksempel ha behov for å innhente opplysninger fra din virksomhet og da kan du regne med å få tilsendt skjema for å rapportere inn opplysninger til den offisielle statistikken i Norge.

Et samvirkeforetak må også sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret hvis foretaket har salgsinntekt over 2 millioner kroner.

Åpne kontaktskjema