Rapporteringsplikter for enkeltpersonforetak

De vanligste rapporteringspliktene for enkeltpersonforetak er knyttet til skatt og merverdiavgift.


Forskuddsskatt

Det er ingen automatikk i at du får tilsendt regning for skatten når du starter opp et enkeltpersonforetak. Du må derfor selv melde endring av inntekt for å få beregnet forskuddsskatten din. Dersom du beregner å ha underskudd første år skal du ikke sende inn skjema for beregning av forskuddsskatt. Underskuddet skal i stedet oppgis i skattemeldingen din.

Vi forutsetter at virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og at foretaket går med overskudd og er pliktig til å betale forskuddsskatt.


Måned

Enkeltpersonforetak uten ansatte Enkeltpersonforetak med ansatte
Januar

 

 

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for desember (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgiveravgift for ansatte for nov/des

Februar

10. Rapportere og betale mva for nov/des (mva-melding)


 

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for januar (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for nov/des (mva-melding)

Mars 15. Betale skatt for enkeltpersonforetaket (forskuddsskatt)

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for februar (a-melding)

15. Betale skatt for enkeltpersonforetaket (forskuddsskatt)

15. Betale skatt og arbeidsgiveravgift for ansatte for jan/feb

April

10. Rapportere og betale mva for jan/feb (mva-melding)

 

 

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for mars (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for jan/feb (mva-melding)

Mai

31. Skattemelding for næringsdrivende

 

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for april (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgiveravgift for ansatte for mars/april

31. Skattemelding for næringsdrivende

Juni

 

10. Rapportere og betale mva for mars/april (mva-melding) 

15. Betale skatt for enkeltpersonforetaket (forskuddsskatt)

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for mai (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for mars/april (mva-melding) 

15. Betale skatt for enkeltpersonforetaket (forskuddsskatt)

Juli

 

 

 

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for juni (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgiveravgift for ansatte for mai/juni

August

 

31. Rapportere og betale mva for mai/juni (mva-melding)

 

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for juli (a-melding)

31. Rapportere og betale mva for mai/juni (mva-melding)

September 15. Betale skatt for enkeltpersonforetaket (forskuddsskatt)

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for august (a-melding)

15. Betale skatt for enkeltpersonforetaket (forskuddsskatt)

15. Betale skatt og arbeidsgiveravgift for ansatte for juli/august

Oktober

 

10. Rapportere og betale mva for juli/august (mva-melding)

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for september (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for juli/august (mva-melding)

November  

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for oktober (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgiveravgift for ansatte for september/oktober

Desember

 

10. Rapportere og betale mva for september/oktober (mva-melding)

15. Betale skatt for enkeltpersonforetaket (forskuddsskatt)

5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for november (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for september/oktober (mva-melding)

15. Betale skatt for enkeltpersonforetaket (forskuddsskatt)

 

Andre rapporteringsplikter

I tillegg kan ulike hendelser og aktiviteter utløse andre rapporteringsplikter. Statistisk sentralbyrå (SSB) kan for eksempel ha behov for å innhente opplysninger fra din virksomhet og da kan du regne med å få tilsendt skjema for å rapportere inn opplysninger til den offisielle statistikken i Norge.

Noen få enkeltpersonforetak kan også være pliktige til å sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret hvis de har

  • Eiendeler med verdi over 20 millioner kroner
  • Antall ansatte i gjennomsnitt over 20 årsverk
  • Enkeltpersonforetak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet
Åpne kontaktskjema