Skatt for enkeltpersonforetak

I et enkeltpersonforetak er det innehaveren (eieren) som er personlig ansvarlig for de forpliktelser virksomheten påtar seg.


Eieren betaler skatten

Foretaket er ikke et eget skattesubjekt, og som innehaver er det du som er ansvarlig for innbetaling av foretakets skatt.

Selv om du arbeider i foretaket vil ikke uttak eller overføring av penger til deg selv regnes som lønn. Det skal derfor ikke beregnes arbeidsgiveravgift. Utbetalinger til innehaver skal heller ikke fradragsføres i foretakets regnskap på samme måte som en lønnsutbetaling til en ansatt, og vil derfor ikke påvirke det skattbare resultatet.

Eksempel

OverskuddEt overskudd er når inntektene for en periode er større enn kostnadene for samme periode. i foretaket før utbetaling til innehaveren: 50 000 kroner
Ditt uttak fra foretaket: 30 000 kroner
Skattbart overskudd: 50 000 kroner

Hvor mye skatt skal du betale?

Skatteprosenten (marginalskatten) beregnes av din totale inntekt, både fra foretaket og eventuell annen inntekt.

For de fleste vil skatteprosenten ligge et sted mellom 33,1 og 50,6 prosent.

Skatten vil være noe høyere for næringsinntekt enn for tilsvarende lønnsinntekt, fordi skatten for næringsinntekt inneholder en noe høyere trygdeavgift (trygdeavgiften for lønnstakere er 7,9 prosent og for næringsinntekt 11,1 prosent). Det skal beregnes skatt av alt overskudd. Det er altså ingen egne beløpsgrenser som må passeres før skatteplikten inntrer.

Skattesatser 2022 (Finansdepartementet)

Skattesatser 2023 (Finansdepartementet)

Forskuddsskatt

Du må betale skatt forskuddsvis. Det er ingen automatikk i at du får tilsendt faktura på forskuddsskatt. Du må derfor selv melde endring av inntekt for å få beregnet forskuddsskatten din. Dette gjør du ved å sende inn skjema "Endre skattekort/forskuddsskatt".

Skatteetaten – endre skattekort/forskuddstrekk

Når Skatteetaten har beregnet hvor mye skatt du skal betale, vil du motta faktura for hver termin i din innboks i Altinn.

Dersom du beregner å ha underskudd første år skal du ikke sende inn skjema for beregning av forskuddsskatt. Underskuddet skal i stedet oppgis i skattemeldingen din. 

Skatteetaten om forskuddsskatt for enkeltpersonforetak

Ektefeller og samboere

Hvis du er gift og ektefellen din jobber i foretaket, skal ikke utbetalinger til ektefelle behandles som lønn. Ektefellen vil altså ikke kunne behandles som en ansatt og utbetalingen vil ikke kunne fradragsføres i foretakets regnskap. Foretakets overskudd/underskudd kan i stedet fordeles på dere etter en helhetsvurdering av ektefellens og din arbeidsinnsats. Hvis dere ikke foretar en fordeling, vil inntekten tillegges innehaver av foretaket.

For samboere er regelen annerledes. En samboer som arbeider i den andres enkeltpersonforetak må ansettes. Han/hun vil motta lønn, og utbetalingen kan føres til fradrag i foretakets regnskap. Utbetalingen vil være arbeidsgiveravgiftspliktig.

Rapportering til Skatteetaten

Rapportering av over-/underskudd skjer årlig gjennom din ordinære skattemelding for inntekt og formuesskatt med eventuelle vedlegg. Fra og med inntektsåret 2021 innføres det ny skattemelding for næringsdrivende. Du kan enten sende inn skattemeldingen din direkte via skatteetaten.no, eller via ditt regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. 

I noen regnskaps- eller årsoppgjørsprogram kan du ta stilling til og sende inn all informasjon om enkeltpersonforetaket og deg privat direkte fra programmet.
I andre regnskaps- eller årsoppgjørsprogram overfører du informasjonen om enkeltpersonforetaket fra programmet, og sender inn informasjon fra deg privat via skatteetaten.no.

Skatteetaten om ny skattemelding for næringsdrivende

Hvordan betale skatten?

Etter at du har fått beregnet forskuddsskatten din, vil Skatteetaten sende ut innbetalingsblankett til riktig periode.

Periodene forfaller:

  • 15. mars,
  • 15. juni,
  • 15. september og
  • 15. desember

Skatten må betales innen fristen for å unngå tilleggsskatt ved for sen betaling. Hvis du ser at omsetningen er høyere enn forutsatt, kan du betale inn ekstra skatt; tilleggsforskudd. Dette gjør du ved å generere et KID-nummer på Skatteetatens nettsider.  Her finner du også kontonummer for betaling av skatten.

Skatteetaten - hvordan betale forskuddsskatt

Fradrag

Kostnader til driften av næringsvirksomheten er som hovedregel fradragsberettiget. Alle kostnader og anskaffelser skal dokumenteres med originale bilag og føres i foretakets regnskap. Fradrag for bruk av bil, kostnader til telefon og internett (ek-tjenester) og fradrag for hjemmekontor følger av egne regler.

Kostnader til kurs for å holde deg oppdatert på det fagfeltet du arbeider med, kan normalt fradragsføres. Utdanning og videreutdanning kan derimot ikke fradragsføres.

Skatteetatens fradragsveiviser for enkeltpersonforetak

Kostnader i forbindelse med oppstarten

Det første året du blir behandlet som næringsdrivende kan du få godkjent inntil de 5 foregående årene som oppstartsår for foretaket. Du vil dermed kunne få fradrag for anskaffelser til næringsvirksomheten i denne perioden.

Skatteetaten – dokumentasjon inntekter og utgifter i oppstartsperioden

Gratis kurs for nye næringsdrivende

Skatteetaten arrangerer kurs tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet. Kursene arrangeres over hele landet og er gratis.

Du kan velge mellom kurs for enkeltpersonforetak eller aksjeselskap (AS). Det finnes også kurs på engelsk.

Skatteetatens kurs for nye næringsdrivende

Åpne kontaktskjema