Skatt for enkeltpersonforetak

Hvis du driver et enkeltpersonforetak, er du selv ansvarlig for at det blir betalt skatt av overskuddet ditt. I et enkeltpersonforetak er innehaveren (eieren) personlig ansvarlig for de økonomiske forpliktelsene som virksomheten påtar seg.


Forskuddsskatt

Du må betale skatt i det samme året du tjener pengene. Det er ingen automatikk i at du får tilsendt faktura på forskuddsskatt hvis du ikke har oppgitt til Skatteetaten at du har overskudd. Du må selv melde endring av inntekt for å få beregnet forskuddsskatten din. Dette gjør du ved å åpne skattekortet ditt og føre inn forventet overskudd.

Skatteetaten - åpne skattekortet ditt

Hvis du beregner å ha underskudd første år, skal du ikke oppgi disse opplysningene i skattekortet ditt. Underskuddet skal i stedet oppgis i skattemeldingen din.

Skatteetaten om forskuddsskatt for enkeltpersonforetak

Hvor mye skatt skal du betale?

Skatteetaten tar utgangspunkt i din totale inntekt, både fra foretaket og eventuell annen inntekt, når de beregner hvor stor andel av overskuddet du skal betale i skatt.

For de fleste vil skatteprosenten ligge et sted mellom 33 og 50,6 prosent av overskuddet.

Skatten vil være noe høyere for næringsinntekt enn for tilsvarende lønnsinntekt, fordi skatten for næringsinntekt inneholder en noe høyere trygdeavgift (trygdeavgiften for lønnstakere er 7,8 prosent og for næringsinntekt 11 prosent). Det skal beregnes skatt av alt overskudd. Det er altså ingen egne beløpsgrenser som må passeres før skatteplikten inntrer.

Skattesatser 2023 (Finansdepartementet)

Skattesatser 2024 (Finansdepartementet)

Hvordan betale skatten?

Når Skatteetaten har beregnet hvor mye skatt du skal betale, vil du motta en faktura for hver termin, ca. tre uker før betalingsfristen. Du finner fakturaen i nettbanken din, dersom du benytter eFaktura. Ellers finner du den i Altinn-innboksen din. Hvis du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon, sender Skatteetaten deg fakturaen i posten.

Periodene forfaller:

  • 15. mars,
  • 15. juni,
  • 15. september og
  • 15. desember

Du må betale skatten innen fristen for å unngå tilleggsskatt ved for sen betaling. Hvis Skatteetaten ikke har mottatt betaling for en termin innen syv kalenderdager etter fristen for å betale forskuddsskatt, får du et varsel om tvangsinnkreving av den resterende forskuddsskatten for hele året.

Hvis du ser at du ikke har betalt nok skatt i løpet av året, kan du betale inn ekstra skatt innen 31. mai året etter. Da slipper du å betale renter på beløpet du skylder. Den ekstra betalingen kalles et tilleggsforskudd.

Skatteetaten om hvordan du betaler tilleggsforskudd

Få oversikt over frister, oppgaver og betalinger for enkeltpersonforetaket ditt

Logg deg inn på Min side på Skatteetaten for å få en oversikt over frister, oppgaver og krav for din virksomhet.

Min side – Skatteetaten

Uttak av lønn

Selv om du arbeider i virksomheten, vil ikke uttak eller overføring av penger til deg selv, regnes som lønn. Du skal derfor ikke betale arbeidsgiveravgift for dette. Du skal heller ikke føre fradrag for utbetalinger til innehaver. Slike utbetalinger vil derfor ikke påvirke det skattbare resultatet.

Eksempel

Overskudd (Et overskudd er når inntektene for en periode er større enn kostnadene for samme periode.) i virksomheten før utbetaling til innehaveren: 50 000 kroner
Ditt uttak fra virksomheten: 30 000 kroner
Skattbart overskudd: 50 000 kroner

Ektefeller og samboere som jobber i virksomheten

Hvis du er gift, og ektefellen din jobber i virksomheten, skal du ikke regne utbetalinger til ektefelle som lønn. Ektefeller blir ikke regnet som ansatte, og du vil ikke kunne føre fradrag for utbetalingen i virksomhetens regnskap. Dere kan i stedet fordele virksomhetens overskudd/underskudd mellom dere etter en helhetsvurdering av din egen og ektefellens arbeidsinnsats. Hvis dere ikke gjør en slik fordeling, blir hele inntekten registrert på innehaveren av virksomheten.

For samboere er regelen annerledes. Har du en samboer som arbeider i enkeltpersonforetaket ditt, må du ansette hen. Samboeren din vil motta lønn, og du kan dermed føre fradrag for utbetalingen i virksomhetens regnskap. Du plikter også å betale arbeidsgiveravgift, trekke skatt (forskuddstrekk) og rapportere via a-meldingen.

Rapportering til Skatteetaten

Rapportering av over-/underskudd skjer årlig gjennom næringsspesifikasjonen som er i skattemeldingen din.

Fra og med 2023, må enkeltpersonforetak med revisjonsplikt levere næringsspesifikasjonen gjennom et regnskap- eller årsoppgjørsprogram. Skattemeldingen kan leveres samtidig via systemet, eller i etterkant på skatteetaten.no.

Skatteetaten om skattemelding for enkeltpersonforetak

Fradrag

Du kan som hovedregel kreve fradrag for kostnader til driften av næringsvirksomheten. Du må dokumentere alle kostnader og anskaffelser med originale bilag, og føre dem i foretakets regnskap. Det er egne regler for fradrag for bruk av bil, kostnader til telefon og internett (ek-tjenester), og fradrag for hjemmekontor.

Normalt kan du også føre fradrag for kostnader til kurs for å holde deg oppdatert på det fagfeltet du arbeider med. Utdanning og videreutdanning kan du derimot ikke føre fradrag for.

Skatteetaten - fradrag for enkeltpersonforetak

Kostnader i forbindelse med oppstarten

Det første året du blir behandlet som næringsdrivende kan du få godkjent inntil de fem foregående årene som oppstartsår for virksomheten. Du vil dermed kunne få fradrag for anskaffelser til næringsvirksomheten i denne perioden.

Skatteetaten – dokumentasjon inntekter og utgifter i oppstartsperioden

Gratis kurs for nye næringsdrivende

Skatteetaten arrangerer kurs tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet. Kursene er gratis, og du kan følge enten digitale webinarer eller fysiske kurs i Oslo.

Du kan velge mellom kurs for enkeltpersonforetak eller aksjeselskap (AS). Det finnes også kurs på engelsk.

Skatteetatens kurs for nye næringsdrivende

Skatteetaten har også laget opplæringsfilmer som går gjennom mange av temaene fra kurset. Disse kan du ha nytte av når du for eksempel skal betale skatt, registrere merverdiavgift eller sende inn skattemelding.

Filmer for deg som har opprettet et enkeltpersonforetak – Skatteetaten

Filmer for deg som har opprettet et aksjeselskap – Skatteetaten

Åpne kontaktskjema