Avskrivning (RF-1084) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har samme frist for å levere RF-1084 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Skjemaet skal fylles ut og leveres som vedlegg til skattemeldingen av alle skattepliktige som krever fradrag for avskrivning på driftsmidler. For driftsmidler som er særskilte for kraftforetak,brukes imidlertid skjemaet RF-1152 (lineære avskrivninger).

Kontroll og fastsettelse av skattegrunnlaget.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema