This information is not yet available in English.

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - aksjeselskap mv. (RF-1028)

Denne skattemeldingen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere.

 

From 2024 onwards (the 2023 income year), all taxpayers must use the new tax return. You must use an accounting systems or annual settlement software to send the tax return. For more information visit Skattemelding for selskap - The Norwegian Tax Administration (skatteetaten.no)

About this form

Frist for elektronisk innsending er 31. mai. Det er ikke lenger mulig å levere på papir fra inntektsåret 2015.

Skattemeldingen med vedlegg skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattepliktige.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider, kontaktperson NUF eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, kontaktperson NUF  eller  Regnskapsfører med signeringsrett.
Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Ansvarlig revisor.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter . Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Kontroller at du har de nødvendige rollene i god tid før innberetningsfristen.

Vedleggsskjema legges til under arkfanen «Oversikt - skjema og vedlegg».

Skattemeldingen brukes til fastsettelse av grunnlag for fastsettelse av formues- og inntektsskatt.

  Oppgaven er hjemlet i  Lov om skatteforvaltning . 

 

Skattemeldingen for selskaper og upersonlige skattepliktige består av ett hovedskjema (skattemelding), og ulike vedleggsskjema (for eksempel næringsoppgave).

Du finner hjelpetekster i skjema ved å klikke på spørsmålstegn ved siden av skjemafelt.

På Skatteetatens nettsider finner du rettledning for papirversjonen av skjemaet.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form