Altinn - simplified government dialogue

Altinn - your digital government dialogue. Here you'll find forms, messages and relevant information. and see your inbox

Latest news

Tilgang til taushetsbelagt post

Virksomheter som mottar post med taushetsbelagt innhold må sikre at tilgangen til slike meldinger begrenses til de som har tjenstlig behov for å se innholdet.

Show all news
Open contact form