This information is not yet available in English.

Bruk av bil (RF-1125) Attachment


About the attachment form

Du har samme frist for å levere RF-1125 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Skjemaet skal fylles ut uoppfordret og legges ved skattemeldingen av alle skattepliktige som krever fradrag for egne og leasede personbiler (herunder stasjonsvogner),varebiler,kombinerte biler, busser med inntil 15 passasjerplasser samt lastebiler med totalvekt under 7 500 kilo.

Unntak: Skjemaet skal ikke ukrevet leveres:

  • dersom det kun kreves fradrag etter kilometersats for yrkeskjøring med privatbil (gjelder hovedsaklig bil som brukes mindre enn 6000 kilometer i yrke/næring)
  • av lønnstakere som mottar bilgodtgjørelse med krav om forenklet overskuddsberegning
  • for arbeidsgivers biler benyttet av arbeidstaker hvor standard fordel (30 % av bilens listepris som ny inntil, kr 303 000 og 20 % av overstigende beløp) er innberettet via a-meldingen.
  • dersom man har plikt til å fylle ut RF-1223 "Drosje- og lastebilnæring", dvs. alle som innehar bevilling for personbefordring utenfor rute eller driver med lastebilnæring. Skattemyndighetene kan også i ovennevnte tilfeller kreve skjemaet utfylt dersom dette finnes nødvendig.

Kontroll og fastsettelse av skattegrunnlaget.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form