Innovasjonslån

Innovasjonslån kan brukes både til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, omstilling, utvikling, vekst og internasjonalisering.


Hvem kan få innovasjonslån?

Innovasjonslån er et tilbud til bedrifter over hele landet i alle næringer, med enkelte unntak. Ordningen prioriterer ikke tradisjonell varehandel, personlig tjenesteyting, utleievirksomheter, håndverkertjenester eller andre virksomheter som hovedsakelig har et lokalt eller regionalt marked.

Innovasjonslån er i utgangspunktet ikke begrenset til bestemte formål, men vi finansierer ikke løpende driftsutgifter. 
Bedrifter som er lokalisert innenfor distriktspolitisk virkeområde kan søke om toppfinansiering av investeringer i bygg, maskiner og utstyr. Normalt kan Innovasjon Norge finansiere inntil 50 prosent av kapitalbehovet.

Innovasjon Norge om innovasjonslån.

Se også: Lavrisikolån

Åpne kontaktskjema