Innovasjonslån

Innovasjonslån er en gunstig toppfinansiering av lønnsomme utviklings- og investeringsprosjekter, der bedriften ikke får ordinær bankfinansiering fordi den ikke kan stille sikkerhet for hele lånet.


Hvem kan søke innovasjonslån?

Innovasjonslån er et tilbud til bedrifter over hele landet i alle næringer. 

  • Bedrifter som er lokalisert innenfor distriktspolitisk virkeområde kan søke om toppfinansiering av investeringer i bygg, maskiner og utstyr. Snakk med en av Innovasjon Norge sine rådgivere for å finne ut om dette kan være mulig for bedriften din.
  • Bedrifter og prosjekter som kjennetegnes av nyskaping, vekst og internasjonalisering.
  • Bedrifter som ivaretar prinsipper for ansvarlig næringsliv, og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Det legges til grunn for all finansiering fra Innovasjon Norge.

Ordningen prioriterer ikke tradisjonell varehandel, personlig tjenesteyting, utleievirksomheter, håndverkertjenester eller andre virksomheter som hovedsakelig har et lokalt eller regionalt marked.

Se også: Lavrisikolån

Open contact form