Innovasjonslån

Innovasjonslån kan bli brukt til både kommersialisering av nye løysingar, styrking av arbeidskapitalen, omstilling, utvikling, vekst og internasjonalisering.


Kven kan få innovasjonslån?

Innovasjonslån er eit tilbod til bedrifter over heile landet i alle næringar, med nokre unntak. Ordninga prioriterer ikkje tradisjonell varehandel, personleg tenesteyting, utleigeverksemder, handverkartenester eller andre verksemder som hovudsakleg har ein lokal eller regional marknad.

Innovasjonslån er i utgangspunktet ikkje avgrensa til bestemte føremål, men vi finansierer ikkje laupande driftsutgifter.
Bedrifter som er lokalisert innanfor distriktspolitisk verkeområde kan søke om toppfinansiering av investeringar i bygg, maskiner og utstyr. Normalt kan Innovasjon Noreg finansiera inntil 50 prosent av kapitalbehovet.

Innovasjon Norge om innovasjonslån.

Se også: Lavrisikolån

Åpne kontaktskjema