Lavrisikolån

Lavrisikolån er et tilbud til bedrifter med behov for finansiering av et langsiktig kapitalbehov. Innovasjon Norge gir lån på konkurransedyktige betingelser med lang nedbetalingstid. Vilkårene tilpasses bedriftens behov.


Hvem kan få lavrisikolån?

Lavrisikolån er primært et tilbud til små og mellomstore bedrifter over hele landet og i alle næringer og bransjer, men tilbudet omfatter også store bedrifter. Finansiering med lavrisikolån dekker virksomhetens behov for langsiktig lånefinansiering av anleggsmidler, men også kapitalstyrking, internasjonalisering og utviklingsaktiviteter.

Lavrisikolån gis til bedrifter med tilfredsstillende økonomi og betryggende sikkerhet hovedsakelig ved pant, garantier og kausjon. Normalt kan Innovasjon Norge finansiere inntil 50 prosent av et definert kapitalbehov.

Innovasjon Norge om lavrisikolån

Åpne kontaktskjema