Lavrisikolån

Lavrisikolån er eit tilbod til bedrifter som har behov for å finansiere eit langsiktig kapitalbehov. Innovasjon Norge gir lån på konkurransedyktige, marknadsmessige vilkår med lang nedbetalingstid og tilpassar vilkåra til behova til bedrifta.


Kven kan få lavrisikolån?

Lavrisikolån er primært eit tilbod til små og mellomstore bedrifter over heile landet og i alle næringar og bransjar, men tilbodet omfattar også store bedrifter. Finansiering med lavrisikolån dekker verksemda sitt behov for langsiktig lånefinansiering av anleggsmiddel, men også kapitalstyrking, internasjonalisering og utviklingsaktivitetar.

Lavrisikolån blir gitt til bedrifter med tilfredsstillande økonomi og trygg tryggleik hovudsakleg ved pant, garantiar og kausjon. Normalt kan Innovasjon Noreg finansiera inntil 50 prosent av eit definert kapitalbehov.

Innovasjon Noreg om lavrisikolån

Åpne kontaktskjema