Ansvarsmerke

De som produserer og/eller selger produkter av gull, sølv eller platina med påstemplet finhetsgrad (for eksempel 'S925' for sølv), er pliktige til å stemple varen med et ansvarsmerke som de har registrert hos Patentstyret.


Ansvarsmerket viser hvem som er produsent eller importør, og gjør det mulig å identifisere hvem som har produsert varen, for eksempel hvilken gullsmed. Søknad om ansvarsmerke sender du til Patentstyret via Altinn. Du må betale et gebyr for å få søknaden behandlet, se prisoversikten hos Patentstyret.

Hvis du importerer varer av edelt metall fra EU-/EØS-land, og varene allerede er lovlig stemplet med et merke som ikke kan forveksles med et norsk ansvarsmerke, trenger du ikke å søke om registrering av ansvarsmerke i Norge.

Patentstyret om ansvarsmerker

Edelmetalloven om krav til ansvarsmerke

Forskrift om varer av edelt metall mv.

Forskrift om registrering av ansvarsmerker

Patentstyret – prisoversikt

Åpne kontaktskjema