Bruk dette skjemaet hvis du produserer og selger produkter av gull, sølv eller platina med påstemplet finhetsgrad. Da har du plikt til å stemple produktene dine med et ansvarsmerke som er registrert hos Patentstyret. Ansvarsmerket skal identifisere den som er ansvarlig for at varens finhet er i samsvar med det påførte finhetsstemplet.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Du kan sende inn søknaden når som helst.

Søknaden anses innkommet til Patentstyret når dokumentet er loggført som innkommet av Altinn. Søknaden må være innkommet før klokken 24.00 for at den skal få denne dagens dato. Referansenummeret i Altinn kan du bruke ved henvendelse til Altinn. Du vil motta et søknadsnummer fra Patentstyret som du skal bruke ved eventuelle henvendelser til Patentstyret.

Alle kan søke om registrering av et ansvarsmerke. Patentstyrets kunder er norsk og utenlandsk næringsliv, institusjoner (spesielt innen forskning og utdanning), offentlige etater og frittstående idéskapere (privatpersoner).

Skjemaet fylles ut av søker. Hvis søker er representert ved en fullmektig, kan denne sende inn søknaden på vegne av søker. Innsender vil også bli registrert som avsender av søknaden i henhold til Lov om arkiv.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Patent, varemerke og design.

Mangler du denne rollen må du få noen til å gi den til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høyere.

Dette skjemaet gjelder søknad om registrering av ansvarsmerke. Hvis du produserer og selger produkter av gull-, sølv-, eller platina med påstemplet finhetsgrad, er du pliktig til å stemple produktene dine med ansvarsmerke.

Betaling ved innlevering
Skjemaet gir deg mulighet til å betale søknaden ved innlevering. Kvittering for betalingen finner du på Altinns kvitteringside som kommer opp når du har levert inn søknaden. Der kan du også velge å få kvitteringen tilsendt på e-post eller du kan laste den ned til egen PC.

Søknaden din blir offentlig
Søknaden din og alle dokumenter knyttet til den vil bli publisert på nettsidene våre. Vi skjermer i utgangspunktet sensitive opplysninger og taushetsbelagt informasjon. Du kan be oss om å unnta forretningshemmeligheter fra offentligheten. Marker tydelig hvilke opplysninger i søknaden eller i vedlegg som du ønsker unntatt. Vi vil deretter vurdere om opplysningene kan unntas fra offentligheten.

Se Patentstyrets søkebase

Se forskrift om registrering av ansvarsmerker for mer informasjon

Trenger du hjelp?

Patentstyrets kundesenter håndterer faglig relaterte spørsmål.

Telefon: +47 22 38 73 00
E-post: post@patentstyret.no

Tilgjengelighetserklæring

Åpne kontaktskjema