Krav til informasjon om foretaket på nettsider og forretningsdokumenter

Nettsider, brev og andre forretningsdokumenter (fakturaer, ordresedler, kreditnotaer og lignende) skal alltid inneholde foretakets navn og organisasjonsnummer. Konvolutter og reklamemateriell regnes ikke som forretningsdokument.


Informasjon om registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Er foretaket registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal bokstavene MVA stå bak organisasjonsnummeret. Dette forteller at du har rett og plikt til å legge merverdiavgift på salgsprisen. Forretningsdokumentene som er knyttet til omsetning av varer og tjenester kalles salgsdokumenter. For disse gjelder flere regler.

Foretaksregisterloven om krav til opplysninger i forretningsdokumenter

Enhetsregisterloven om krav til dokumentopplysninger

Tilleggskrav for aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA) og norskregistrerte utenlandske foretak (NUF)

På forretningsdokumenter fra aksjeselskap og allmennaksjeselskap må også organisasjonsformen og hovedkontorets adresse fremgå. Det skal være opplyst hvis foretaket er under avvikling.

Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og norskregistrerte utenlandske foretak som er registrert i Foretaksregisteret må ta med ordet "Foretaksregisteret" i tilknytning til organisasjonsnummeret. Andre foretak som er registrert i Foretaksregisteret kan gjøre det samme, men har ingen plikt til det. Hensikten med kravet er at alle skal kunne se hvilket offisielt foretaksregister den næringsdrivende er registrert i. Dette bidrar til at kunder og leverandører kan unngå useriøse samarbeidspartnere.

Hvordan plasseres organisasjonsnummeret

Organisasjonsnummeret skal alltid være med på forretningsdokumentene. Nummeret kan plasseres hvor du vil og hvordan du vil, men det vanligste, og det som er lettest å lese, er å skrive det i puljer på tre. Vi anbefaler at du tar med den norske landkoden NO foran organisasjonsnummeret hvis du har korrespondanse med utlandet.

Det stilles ingen spesielle krav til plassering eller utforming av ordet "Foretaksregisteret", men det plasseres vanligvis over eller foran foretakets organisasjonsnummer.

Åpne kontaktskjema