Utleie mv. av fast eiendom (RF-1189) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har samme frist for å levere RF-1189 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Skjemaet skal leveres av alle som har skattepliktige utleieinntekter fra fast eiendom i Norge og i utlandet når utleien drives utenom næringsvirksomhet slik at utleieinntektene ikke er tatt med i næringsoppgaven. Skjemaet skal også leveres for utleie av tomt og grunn, for eksempel jordbruksareal. l tillegg skal skjemaet brukes når eieren yter føderåd i form av borett utenom jord- og skogbruk. Det er ikke plikt til å levereskjemaet ved utleie av

- fritidsbolig som eieren bruker selv i rimelig omfang
- boligeiendom der utleieinntektene er skattefrie

Er du i tvil om du har plikt til å levere skjemaet, se skatteloven § 7-2, se skatteetaten.no om skatt ved utleie av bolig og fritidseiendom eller ta kontakt med skattekontoret.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema