Kontaktskjemaet benyttes av skattepliktige personer og næringsdrivende som ønsker å henvende seg skriftlig til Skatteetaten om inn- og utbetaling av skatt

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet sendes inn ved behov.

Innsending på vegne av deg selv har ingen begrensninger

Hvis du sender inn på vegne av andre, trenger du å ha fått delegert en av disse rollene:

Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg. Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Her kan se hvem som har rollene forhåndstildelt

Skjemaet lar deg sende henvendelser til Skatteetaten på en sikker og rask måte. Ved behov kan du også legge ved dokumentasjon og informasjon som er nødvendig for Skatteetatens behandling av henvendelsen din.

Kontaktskjemaet benyttes dersom du ønsker å ta skriftlig kontakt med Skatteetaten. Du kan legge ved filer.

Du mottar svaret via Altinn, og varsles på SMS og/eller epost når det er sendt ut.

Dersom du ikke er elektronisk bruker kan du i noen tilfeller motta besvarelsen som brevpost.

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema