Du kan bruke tjenesten til å avtale fristforlengelse med NAV Innkreving i tilbakekrevingssaker.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Personer som ønsker å avtale fristforlengelse med NAV Innkreving.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil .

Avtale om fristforlengelse gir deg mulighet til å inngå frivillige betalingsordninger istedenfor at NAV Innkreving må iverksette tvangstiltak.

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. Telefon: 21051100

Åpne kontaktskjema