Du kan bruke tenesta til å avtale fristforlening med NAV Innkreving i tilbakekrevingssaker.

Start teneste

Om denne tenesta

Personar som ønskjer å avtale fristforlening med NAV Innkreving.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rolla utfyllar/innsendar.

Du kan sjå kva for roller du har på sida Profil.

Avtale om fristforlenging gir deg mogelegheit til å inngå frivillige betalingsordningar i staden for at NAV Innkreving må setje iverk tvangstiltak.

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. Telefon: 21051100

Åpne kontaktskjema