Bruk dette skjemaet hvis du skal søke om enerett til et varemerke. Dersom du ønsker raskere saksbehandling, eller hvis du søker varemerke for første gang, anbefaler vi deg å følge denne lenken for mer informasjon og eget søknadsskjema. Et varemerke er et navn, en logo eller et annet kjennetegn som du kan bruke for å skille varene og tjenestene dine fra andres.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Hvis søker er representert ved en fullmektig, kan denne sende inn søknaden på vegne av søker. Innsender vil også bli registrert som avsender av søknaden i henhold til «arkivloven».

Du kan levere skjemaet som privatperson eller på vegner av ein organisasjon. Dersom du ønskjer å representere ein organisasjon, treng du Altinn-rolla Patent, varemerke og design.

Hvordan gi rettigheter til andre

Et varemerke er et middel til å skille dine produkter fra andres produkter, for eksempel i forbindelse med markedsføring og salg. Varemerket kan bestå av ulike elementer, som ord, fraser, bilder, symboler eller en kombinasjon av disse.

Varemerke

Et varemerke er et middel til å skille dine varer fra andres, blant annet i forbindelse med markedsføring og omsetning. Merket kan bestå av ulike elementer f.eks. ord, figur/logo, en kombinasjon av ord og figur, eller andre kjennetegn.

Betaling og kvittering
Skjemaet gir deg mulighet til å betale søknaden ved innlevering. Kvittering for betalingen finner du på Altinns kvitteringside som kommer opp når du har levert inn søknaden. Der kan du også velge å få kvitteringen tilsendt på e-post eller du kan laste den ned til egen PC.

Søknaden din blir offentlig
Søknaden din og alle dokumenter knyttet til den vil bli publisert på nettsidene våre. Vi skjermer i utgangspunktet sensitive opplysninger og taushetsbelagt informasjon. Du kan be oss om å unnta forretningshemmeligheter fra offentligheten. Marker tydelig hvilke opplysninger i søknaden eller i vedlegg som du ønsker unntatt. Vi vil deretter vurdere om opplysningene kan unntas fra offentligheten.

Trenger du hjelp?

Patentstyrets kundesenter kan svare på faglig relaterte spørsmål.
Telefon: +47 22 38 73 00 
E-post: post@patentstyret.no

Tilgjengelighetserklæring

Åpne kontaktskjema