Hvordan gi en enkelttjeneste og rolle til andre

Du kan enten delegere en enkelttjeneste som gir tilgang på et spesifikt skjema eller delegere en rolle som gir tilgang på flere skjema. Følg denne prosessen (krever rollen Hovedadministrator eller Tilgangsstyring på valgt aktør).

  1. Velg menyen Profil
  2. Velg Andre med rettigheter til skjema og tjenester / virksomheten
  3. Velg + Legge til ny person eller virksomhet eller velg et navn fra listen

 

Når du har lagt til personen eller virksomheten du skal gi rettighet til, kan du velge å gi rettigheter videre på to måter. Under finner du videoer som viser fremgangsmåtene.

Enkelttjenester:

Roller: 


Åpne kontaktskjema