Korleis gi ei enkeltteneste og roller til andre

Følg denne prosessen

 1. Du kan anten delegera ei enkeltteneste som gir tilgang på eit spesifikt skjema eller delegera ei rolle som gir tilgang på fleire skjema. Følg denne prosessen (krev rolla Hovudadministrator eller Tilgangsstyring på vald aktør).

  1. Vel menyen Profil
  2. Vel Andre med rettar til skjema og tenester / verksemda
  3. Vel + Leggje til ny person eller verksemd eller vel eit namn frå lista

  Når du har lagt til person eller verksemd du skal gi rett til, kan du velja å gi rettar vidare på to måtar. Under finn du videoar som viser framgangsmåtane.

   

  Enkelttenester:

   

  Roller: 

   


Åpne kontaktskjema