Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning skal sendes til Finanstilsynet når dette foreligger.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Årsregnskap med revisjonsberetning skal sendes inn så snart som mulig etter at årsberetningen er vedtatt i foretakets generalforsamling.

Alle norske verdipapirforetak, forvaltningsselskap, AIF-forvaltere, banker, kredittforetak, finansieringsforetak, livsforsikringsforetak, skadeforsikringsforetak og pensjonskasser skal utarbeide sine årsregnskap med vedlegg og gjøre dem tilgjengelig for Finanstilsynet.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender. Du kan se hvilke roller du har for en aktør på Profil-siden i Altinn. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning skal legges ved.

Dataene samles inn med hjemmel i Finanstilsynsloven §4.

Spørsmål om rapporteringen?

Ved spørsmål vedrørende verdipapirforetak, forvaltningsselskap og AIF-forvaltere, se her.

Ved spørsmål vedrørende banker, kredittforetak, finansieringsforetak, livsforsikringsforetak, skadeforsikringsforetak og pensjonskasser, se her.

Åpne kontaktskjema