Årsreknskap, årsberetning og revisjonsmelding skal sendast til Finanstilsynet når dette foreligger.

Til innboksen

Om denne tenesta

Nei.

Årleg, så snart som mogleg etter at årsmeldinga er vedteken i generalforsamlinga til føretaket.

Ja, årsrekneskap med revisjonsmelding.

Dataene innhentast med heimel i Finanstilsynslova §4.

Spørsmål om rapporteringen?

Ved spørsmål vedrørende verdipapirforetak, forvaltningsselskap og AIF-forvaltere, se her.

Ved spørsmål vedrørende banker, kredittforetak, finansieringsforetak, livsforsikringsforetak, skadeforsikringsforetak og pensjonskasser, se her.

Åpne kontaktskjema