Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning skal sendes til Finanstilsynet når dette foreligger.

To the inbox

About this form

Årsregnskap med revisjonsberetning skal sendes inn så snart som mulig etter at årsberetningen er vedtatt i foretakets generalforsamling.

Alle norske verdipapirforetak, forvaltningsselskap, AIF-forvaltere, banker, kredittforetak, finansieringsforetak, livsforsikringsforetak, skadeforsikringsforetak og pensjonskasser skal utarbeide sine årsregnskap med vedlegg og gjøre dem tilgjengelig for Finanstilsynet.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender. Du kan se hvilke roller du har for en aktør på Profil-siden i Altinn. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning skal legges ved.

Dataene samles inn med hjemmel i Finanstilsynsloven §4.

Spørsmål om rapporteringen?

Ved spørsmål vedrørende verdipapirforetak, forvaltningsselskap og AIF-forvaltere, se her.

Ved spørsmål vedrørende banker, kredittforetak, finansieringsforetak, livsforsikringsforetak, skadeforsikringsforetak og pensjonskasser, se her.

Open contact form