Sykmeldinger og sykepengesøknader må hentes i Altinn

Alle arbeidsgivere i hele landet må nå være klare for å motta digitale sykmeldinger og søknader om sykepenger.


Arbeidstakere i hele landet kan nå bruke hele den digitale sykmeldingen, inkludert søknaden om sykepenger. Velger arbeidstakeren å sende sykmeldingen og søknaden digitalt, må arbeidsgiveren hente det som kommer i Altinn.

Slik gjør du nødvendige forberedelser i Altinn

På www.nav.no/digitalsykmelding finner du oppskrifter, demoer og ofte stilte spørsmål med svar.

Hvilke tjenester er det snakk om?

Det må gis tilgang til tre enkelttjenester:

Hvem har tilgang til å se sykmeldinger og søknader?

Tjenesten krever at du har en eller flere av disse rollene i Enhetsregisteret:

  • daglig leder / administrerende direktør
  • styrets leder
  • innehaver
  • komplementar
  • deltaker med delt ansvar
  • deltaker med fullt ansvar
  • bestyrende reder
  • norsk representant for utenlandsk enhet
  • bostyrer

Alle disse kan tildele tilganger til andre personer i bedriften. Har dere et personalkontor eller en HR/lønnsfunksjon, er det hensiktsmessig å tildele rettigheter til et utvalg HR- eller lønnsmedarbeidere.

Vi anbefaler foreløpig ikke å opprette en egendefinert rolle for tjenestene. Rettighet delegert på organisasjonsnummeret gir samme rettighet automatisk på alle tilhørende bedriftsnummer.

Alle ledere i større bedrifter skal ikke ha tilgang i Altinn, det holder med noen utvalgte personer, gjerne i HR/lønn.

Sørg for at du får varsler fra Altinn

Ønsker du varsler om nye sykmeldinger, finner du veiledning her: kontakt og hjelp i Altinn.

Fortsatt noen sykmeldinger på papir

Noen grupper arbeidstakere må av ulike grunner fortsatt få sykmeldingen på papir. Bedriftene må derfor opprettholde rutiner for å ta imot sykmeldinger på begge måter.

Den digitale søknaden om sykepenger gjelder bare for dem som blir sykmeldt etter innføringsdatoen i fylket. Har man blitt sykmeldt før denne datoen, må man bruke del D på papir. Se hva som gjelder for ditt fylke.

Har du spørsmål?

Altinn brukerservice veileder deg i bruken av Altinn og det tekniske i tjenesten:

Telefon 75 00 60 00

Du kan også henvende deg ved hjelp av kontaktskjema.

NAVs telefon for arbeidsgivere svarer på faglige spørsmål om sykmelding og sykefraværsoppfølging:

Telefon 55 55 33 36 (tast 1)

Les mer på nav.no/digitalsykmelding.

Åpne kontaktskjema